35.0%
Phong độ
20.0%
Matsumoto
Kashima
H
T
B
H
B
B
B
B
B
T
5 Trận đấu gần nhất
Favourite
Matsumoto