Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 10
 ) 
SWE
2.30
4.20
NOR
1.90
Games over
SWE
90%
NOR
100%
+0.5
SWE
70%
NOR
60%
+1.5
SWE
50%
NOR
20%
+2.5
Games under
SWE
10%
NOR
0%
-0.5
SWE
30%
NOR
40%
-1.5
SWE
50%
NOR
80%
-2.5