Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 8
 ) 
KOS
1.62
2.00
MNE
0.38
Games over
KOS
87%
MNE
37%
+0.5
KOS
50%
MNE
0%
+1.5
KOS
25%
MNE
0%
+2.5
Games under
KOS
13%
MNE
63%
-0.5
KOS
50%
MNE
100%
-1.5
KOS
75%
MNE
100%
-2.5