Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
SHE
0.95
3.55
GUA
2.60
Games over
SHE
45%
GUA
95%
+0.5
SHE
25%
GUA
80%
+1.5
SHE
15%
GUA
60%
+2.5
Games under
SHE
55%
GUA
5%
-0.5
SHE
75%
GUA
20%
-1.5
SHE
85%
GUA
40%
-2.5