Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
WOL
1.45
3.05
CHE
1.60
Games over
WOL
80%
CHE
75%
+0.5
WOL
45%
CHE
60%
+1.5
WOL
20%
CHE
15%
+2.5
Games under
WOL
20%
CHE
25%
-0.5
WOL
55%
CHE
40%
-1.5
WOL
80%
CHE
85%
-2.5