Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
LEI
1.45
2.50
NEW
1.05
Games over
LEI
70%
NEW
65%
+0.5
LEI
40%
NEW
25%
+1.5
LEI
25%
NEW
10%
+2.5
Games under
LEI
30%
NEW
35%
-0.5
LEI
60%
NEW
75%
-1.5
LEI
75%
NEW
90%
-2.5