Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 14
 ) 
KOE
0.86
2.21
TSG
1.36
Games over
KOE
64%
TSG
75%
+0.5
KOE
14%
TSG
50%
+1.5
KOE
7%
TSG
20%
+2.5
Games under
KOE
36%
TSG
25%
-0.5
KOE
86%
TSG
50%
-1.5
KOE
93%
TSG
80%
-2.5