Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
KOE
1.95
3.65
TSG
1.70