Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 18
 ) 
S04
1.72
2.89
UNI
1.17
Games over
S04
77%
UNI
77%
+0.5
S04
55%
UNI
27%
+1.5
S04
27%
UNI
11%
+2.5
Games under
S04
23%
UNI
23%
-0.5
S04
45%
UNI
73%
-1.5
S04
73%
UNI
89%
-2.5