Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
S04
0.65
1.80
UNI
1.15
Games over
S04
55%
UNI
75%
+0.5
S04
10%
UNI
35%
+1.5
S04
0%
UNI
5%
+2.5
Games under
S04
45%
UNI
25%
-0.5
S04
90%
UNI
65%
-1.5
S04
100%
UNI
95%
-2.5