Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
BOC
1.40
2.60
FCN
1.20
Games over
BOC
70%
FCN
70%
+0.5
BOC
55%
FCN
30%
+1.5
BOC
10%
FCN
5%
+2.5
Games under
BOC
30%
FCN
30%
-0.5
BOC
45%
FCN
70%
-1.5
BOC
90%
FCN
95%
-2.5