Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
RBB
1.10
2.10
EIB
1.00
Games over
RBB
65%
EIB
65%
+0.5
RBB
35%
EIB
25%
+1.5
RBB
10%
EIB
10%
+2.5
Games under
RBB
35%
EIB
35%
-0.5
RBB
65%
EIB
75%
-1.5
RBB
90%
EIB
90%
-2.5