Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
RBB
1.45
2.40
EIB
0.95
Games over
RBB
80%
EIB
55%
+0.5
RBB
45%
EIB
30%
+1.5
RBB
20%
EIB
10%
+2.5
Games under
RBB
20%
EIB
45%
-0.5
RBB
55%
EIB
70%
-1.5
RBB
80%
EIB
90%
-2.5