Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
JUV
1.45
3.25
BFC
1.80
Games over
JUV
85%
BFC
90%
+0.5
JUV
45%
BFC
55%
+1.5
JUV
10%
BFC
25%
+2.5
Games under
JUV
15%
BFC
10%
-0.5
JUV
55%
BFC
45%
-1.5
JUV
90%
BFC
75%
-2.5