Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
JUV
1.95
3.45
BFC
1.50