Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
JUV
2.10
3.30
BFC
1.20
Games over
JUV
95%
BFC
70%
+0.5
JUV
75%
BFC
35%
+1.5
JUV
30%
BFC
15%
+2.5
Games under
JUV
5%
BFC
30%
-0.5
JUV
25%
BFC
65%
-1.5
JUV
70%
BFC
85%
-2.5