Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
ACM
1.20
1.90
SPA
0.70
Games over
ACM
80%
SPA
60%
+0.5
ACM
30%
SPA
10%
+1.5
ACM
10%
SPA
0%
+2.5
Games under
ACM
20%
SPA
40%
-0.5
ACM
70%
SPA
90%
-1.5
ACM
90%
SPA
100%
-2.5