Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 17
 ) 
MAT
0.71
2.00
ANT
1.29
Games over
MAT
55%
ANT
82%
+0.5
MAT
10%
ANT
35%
+1.5
MAT
0%
ANT
5%
+2.5
Games under
MAT
45%
ANT
18%
-0.5
MAT
90%
ANT
65%
-1.5
MAT
100%
ANT
95%
-2.5