Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 5
 ) 
ATA
2.20
4.80
MNC
2.60
Games over
ATA
85%
MNC
100%
+0.5
ATA
42%
MNC
60%
+1.5
ATA
28%
MNC
40%
+2.5
Games under
ATA
15%
MNC
0%
-0.5
ATA
58%
MNC
40%
-1.5
ATA
72%
MNC
60%
-2.5