Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 8
 ) 
KOS
1.62
2.00
MNE
0.38
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
KOS
0.75
MNE
0.12
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
KOS
2.50
MNE
0.62