Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
SHE
0.95
3.55
GUA
2.60
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
SHE
0.45
GUA
1.05
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
SHE
1.45
GUA
4.15