Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
BUR
1.10
1.85
NOR
0.75
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
BUR
0.25
NOR
0.40
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
BUR
1.95
NOR
1.10