Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 16
 ) 
BUR
1.31
2.38
NOR
1.06
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
BUR
0.44
NOR
0.50
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
BUR
2.19
NOR
1.62