Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
BUR
1.10
1.45
NOR
0.35
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
BUR
0.40
NOR
0.20
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
BUR
1.80
NOR
0.50