Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
LEI
1.45
2.50
NEW
1.05
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
LEI
0.50
NEW
0.30
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
LEI
2.40
NEW
1.80