Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 17
 ) 
MNU
1.82
3.65
ARS
1.82
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
MNU
0.94
ARS
0.88
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
MNU
2.71
ARS
2.76