Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 18
 ) 
MNU
1.61
2.89
ARS
1.28
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
MNU
0.83
ARS
0.56
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
MNU
2.39
ARS
2.00