Số bàn thắng trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 17
 ) 
MAT
0.71
2.00
ANT
1.29
Số bàn thắng trung bình trong hiệp một
MAT
0.18
ANT
0.59
Số bàn thắng trung bình trong hiệp hai
MAT
1.24
ANT
2.00