Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 8
 ) 
KOS
5.25
MNE
3.25
combined average
8.50