Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 10
 ) 
LIE
1.60
ITA
7.20
combined average
8.80