Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
SHE
4.60
GUA
5.50
combined average
10.10