Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
LEI
5.10
NEW
4.15
combined average
9.25