Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 19
 ) 
VIL
5.58
LFC
6.68
combined average
12.26