Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 16
 ) 
VIL
5.19
LFC
6.00
combined average
11.19