Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 2
 ) 
WAl
0.00
FGR
1.00
combined average
1.00