Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
JUV
6.95
BFC
5.70
combined average
12.65