Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
JUV
6.40
BFC
6.05
combined average
12.45