Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
ACM
5.15
SPA
4.95
combined average
10.10