Số phạt góc trung bình
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
ACM
6.35
SPA
3.75
combined average
10.10