Tỷ số chính xác
1:1
25%
3:0
15%
0:2
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 10
 ) 
Thụy Điển
3:0
30
%
1:1
20
%
0:4
20
%
Na Uy
1:1
30
%
1:2
10
%
4:0
10
%