Tỷ số chính xác
3:0
10%
2:0
10%
1:1
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Shenzhen FC
2:0
15
%
1:1
15
%
3:0
10
%
Guangzhou Evergrande
1:3
15
%
0:3
15
%
3:0
10
%