Tỷ số chính xác
1:2
15%
1:1
12%
2:1
12.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Wolves
1:2
20
%
1:1
20
%
0:0
15
%
Chelsea
2:2
15
%
2:1
15
%
0:2
15
%