Tỷ số chính xác
1:1
18%
2:0
13%
2:2
13.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 18
 ) 
Man Utd
0:2
15
%
2:0
15
%
1:1
10
%
Arsenal
1:1
25
%
2:2
20
%
0:0
10
%