Tỷ số chính xác
0:2
16%
1:1
16%
2:1
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 17
 ) 
Man Utd
0:2
25
%
1:1
15
%
0:3
10
%
Arsenal
2:1
20
%
1:1
15
%
3:2
10
%