Tỷ số chính xác
1:1
20%
4:0
10%
2:1
7.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Schalke
1:1
25
%
4:0
10
%
2:1
10
%
Union Berlin
1:1
15
%
0:2
15
%
4:0
10
%