Tỷ số chính xác
2:0
16%
2:1
16%
1:1
11.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 18
 ) 
Schalke
2:1
15
%
2:0
10
%
1:1
10
%
Union Berlin
2:0
20
%
2:1
15
%
3:1
10
%