Tỷ số chính xác
2:0
15%
0:1
12%
2:2
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Bochum
2:0
20
%
0:0
15
%
1:2
10
%
Nuremberg
1:1
15
%
0:1
15
%
2:2
15
%