Tỷ số chính xác
1:0
15%
1:2
10%
1:1
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Real Betis
1:0
20
%
2:0
10
%
3:0
10
%
Eibar
0:0
15
%
1:2
15
%
2:1
10
%