Tỷ số chính xác
1:0
15%
0:0
15%
2:1
15.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Getafe
0:0
20
%
1:0
15
%
2:1
15
%
Granada
1:2
15
%
2:1
15
%
1:0
15
%