Tỷ số chính xác
1:1
18%
2:0
15%
1:0
12.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 17
 ) 
Getafe
1:1
25
%
0:1
10
%
2:0
10
%
Granada
2:0
20
%
1:0
20
%
1:1
10
%