Tỷ số chính xác
1:1
13%
1:0
13%
0:1
10.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 9
 ) 
Matsumoto
1:1
35
%
0:1
20
%
4:1
10
%
Kashima
1:2
15
%
1:0
15
%
2:1
10
%