Tỷ số chính xác
0:3
40%
7:6
20%
0:4
20.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 3
 ) 
Preston
0:3
35
%
7:6
35
%
0:4
35
%
Man City
3:1
50
%
0:3
50
%