Tỷ số chính xác
0:4
11%
5:0
11%
1:1
11.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 10
 ) 
Red Star
1:1
20
%
0:6
10
%
0:4
10
%
Tottenham
4:2
15
%
0:4
15
%
5:0
15
%