Tỷ số chính xác
1:0
12%
0:6
12%
0:4
12.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 4
 ) 
Red Star
1:0
25
%
0:6
25
%
0:4
25
%
Tottenham
3:0
25
%
0:1
25
%
3:1
25
%