Tỷ số chính xác
1:2
28%
3:4
14%
4:1
14.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 4
 ) 
Atalanta
1:2
25
%
3:4
25
%
4:1
25
%
Man City
1:3
35
%
2:1
35
%
1:2
35
%