Tỷ số chính xác
1:1
25%
2:0
16%
5:1
16.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 7
 ) 
Atalanta
4:1
15
%
0:3
15
%
2:0
15
%
Man City
1:1
40
%
1:4
20
%
5:1
20
%