Tỷ số chính xác
0:1
60%
2:2
40%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 2
 ) 
Darlington
0:1
50
%
2:2
50
%
Walsall
0:1
65
%
2:2
35
%