Tỷ số chính xác
0:0
21%
0:2
14%
3:0
14.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 8
 ) 
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất
0:0
25
%
4:2
10
%
0:2
10
%
Iraq
5:7
15
%
0:0
15
%
0:2
15
%