Tỷ số chính xác
3:0
12%
1:2
12%
2:2
12.00%
Frequent scorelines
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 20
 ) 
Sassuolo
1:2
15
%
2:2
15
%
3:3
10
%
Brescia
1:1
15
%
3:0
15
%
2:2
10
%