% ghi bàn đầu tiên
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 8
 ) 
KOS
62.50
%
MNE
25.00
%
Favourite
Kosovo