% ghi bàn đầu tiên
 ( 
Các trận đấu gần đây
 - 9
 ) 
MAT
22.22
%
ANT
44.44
%
Favourite
Kashima